Disclaimer

DISCLAIMER

De website van Groep Caenen werd met de grootste zorg opgesteld. Desondanks kunnen we geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op onze site. De vennootschap Groep Caenen Holding en alle andere vennootschappen die samen Groep Caenen vormen, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, de informatie wordt vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onze zijde en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Neem altijd persoonlijk contact met ons op, zodat wij volledige informatie en begeleidend advies kunnen verschaffen over het goed waarvoor u interesse heeft. Het gebruik van de website houdt de aanvaarding van deze disclaimer in.

BIV

Als vastgoedmakelaar zijn wij onderworpen aan een plichtenleer, meerbepaald de BIV-plichtenleer.
BIV, Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel, België.
Land van erkenning: België
info: www.biv.be
Download plichtenleer BIV
Alle vermelde prijzen op deze site zijn richtprijzen.

VERANTWOORDELIJKE VENNOOTSCHAP

Groep Caenen Holding
Leopoldlaan 121
8430 Middelkerke
059 40 40 40
hoofdzetel@groepcaenen.be
BE 0879 758 623

PRIVACY POLICY

In eerste instantie wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande ‘privacy-policy’ beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw (persoons) gegevens aanwenden en verwerken. Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via onderstaande gegevens. 

1.    Algemeen informatie.

Wij verzamelen en verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze werkzaamheden. Wij handelen conform de “ Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is. 
Voor meer informatie omtrent de privacy wet kunt u doorklikken op de volgende link; 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992120832&table_name=wet
Voor verdere informatie omtrent uw rechten in het kader van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” kunt u terecht op de onderstaande link;
https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

2.    Wie zijn we?

CAENEN GROEP HOLDING NV is een erkend vastgoedmakelaar gespecialiseerd in de aankoop, verkoop, huur, verhuur en vakantieverhuur van onroerende goederen. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om onze vastgoedactiviteiten op een efficiënte manier mogelijk te maken en zijn dan ook een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”  . Wij kunnen gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:


GROEP CAENEN HOLDING NV, afdeling privacy, Leopoldlaan 121 te 8430 MIDDELKERKE
of via privacy@groepcaenen.be
of 059 40 40 40
of contactformulier op https://www.groepcaenen.be

3.    Uw gegevens en de verwerking ervan.

Wij verwerken persoonsgegevens zoals onder andere uw naam, geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer, adres, e-mail adres, telefoonnummer in het kader van onze werkzaamheden als erkend vastgoedmakelaar. Specifiek verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende doelen;


•    Het leveren van onze diensten: wij gebruiken uw gegevens zodat wij het aankopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen kunnen realiseren. Uw gegevens worden daarnaast ook gebruikt om u te contacteren en informeren over ons aanbod.
•    Nieuwsbrieven: u kan zich aanmelden op onze nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van al onze aanbiedingen, promoties en ons nieuws. Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan u zich altijd afmelden op deze brief. Hiervoor voorzien wij telkens een link onderaan in de nieuwsbrief.
•    Het versturen van doelgerichte en specifieke mailings met voorstellen van panden die aan uw criteria voldoen. Onderaan staat telkens een uitschrijfknop indien u niet meer van deze functie gebruik wenst te maken.

 

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens enkel indien hiervoor een rechtsgrond is. Specifiek wenden wij uw gegevens aan:
•    omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren;
•    omdat u uitdrukkelijk uw toestemming verleende aan ons;
•    omdat wij hiertoe wettelijke verplicht zijn;
•    omdat wij over een gerechtvaardigd belang beschikken.


4.    Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid.

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden die in onze opdracht uw gegevens zullen verwerken. Deze verwerkers worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen opdat zij alle nodige garanties kunnen bieden om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen.
De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden door ons bewaard voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen. De concrete bewaartermijnen hangen af van de verwerkingsactiviteit. 
Wij zullen de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij kunnen u garanderen dat wij de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

 

5.    Inzage, verbetering, wissen, verzet, klachten

U kan uw persoonsgegevens kosteloos raadplegen,  laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen door dit per e-mail aan te vragen bij ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres privacy@groepcaenen.be. Gelieve bij uw aanvraag in bijlage een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen zodat wij uw identiteit kunnen controleren.
U kan zich tevens verzetten en bezwaar uiten tegen de verwerking van de gegevens door ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres privacy@groepcaenen.be. Gelieve bij uw aanvraag in bijlage een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen zodat wij uw identiteit kunnen controleren.
Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door ons kunnen gericht worden aan het adres privacy@groepcaenen.be.
Er kan tot slot ook klacht neergelegd worden bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming aan de hand van volgende coördinaten:
•  Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, België Adres
•  commission@privacycommission.be Telefoon
•  +32 (0) 2.274.48.00
•  www.privacycommission.be

 

6.    Cookies

Opdat de gebruiker van https://www.groepcaenen.be van een correcte, snelle, efficiënte surfervaring kan genieten maakt https://www.groepcaenen.be gebruik van cookies.
Cookies verzamelen bepaalde informatie en slaan deze op om een correcte, snelle, efficiënte surfervaring mogelijk te maken voor de  gebruiker van de website. De cookies van https://www.groepcaenen.be worden correct gebruikt. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw computer, smartphone of tablet.
De meeste cookies van https://www.groepcaenen.be worden gewist bij het sluiten van de browser. Er zijn echter sommige cookies die gedurende een bepaalde periode worden opgeslaan. U kan er echter altijd voor opteren om ze zelf op elk moment via uw browser te wissen.
Cookies kunnen altijd door de gebruiker - via de browser-instellingen – gewist worden of uitgeschakeld worden. Uitleg met betrekking tot het aanpassen van de desbetreffende instellingen kan u terugvinden onder de “help-functie” in uw browser.
Waarschuwing: de website https://www.groepcaenen.be werkt niet optimaal als u cookies uitschakelt.

 

COPYRIGHT

 
Alle teksten/beelden/panden op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van Groep Caenen Holding NV. Wil je één of meer panden of artikelen uit onze website of uit deze nieuwsbrief overnemen, dan is dat slechts toegestaan na contactname via marketing@groepcaenen.be en onder de voorwaarde, dat je direct onder het artikel:

1. vermeldt dat het artikel van www.groepcaenen.be komt,
2. vermeldt dat het artikel copyright 2018 van Groep Caenen Holding NV is,
3. een duidelijke en werkende link plaatst naar www.groepcaenen.be (de link mag geen affiliatecode bevatten).
 
Voorbeeld:
Bron: www.groepcaenen.be/nl/blog - (C) 2018 - Groep Caenen Holding NV

  • Snelzoeker Te Koop